WIA: forse stijging duurzaam volledig arbeidsongeschikten in 2020

Het aantal mensen dat een beroep doet op de WIA stijgt al enkele jaren fors. De instroom neemt al een tijd vanaf het dertigste levensjaar toe, met een iets hogere instroom en lagere uitstroom van vrouwen. De grootste toename komt echter voor rekening van mensen van 60 jaar en ouder. Dit komt onder andere door het verhogen van de AOW-leeftijd en de afschaffing van de VUT- en prepensioenregelingen. Op dit moment ontvangen zo’n 350.000 mensen een WIA-uitkering.

2020
In 2020 steeg het aantal mensen met een WIA WGA-uitkering als gevolg van tijdelijke arbeidsongeschiktheid met zo’n 2,8%. De grootste stijging vindt echter plaats bij de IVA (duurzame volledige arbeidsongeschiktheid). Het UWV rapporteert in zijn meest recente kennisverslag volumeontwikkelingen een toename van 9,2%.

IVA
Er is sprake van duurzame volledige arbeidsongeschiktheid als er minder dan een geringe kans is op toename van de belastbaarheid voor arbeid waardoor er meer dan 20% van het laatstverdiende loon kan worden verdiend. Om dit te beoordelen gebruiken verzekeringsartsen het beoordelingskader Beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen. Meer informatie over de WGA en IVA vind je hier.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wellicht vind je dit ook interessant