WIA-WGA en WIA-IVA: dit moet je weten over het verschil

De WIA is een complexe wet die bestaat uit twee hoofdregelingen: de WGA en IVA. De meeste aanvragers van een WIA-uitkering krijgen een WGA-uitkering toegewezen. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en kent twee subregelingen: WGA 35-80% arbeidsongeschiktheid en WGA 80-100% niet duurzame arbeidsongeschiktheid. Van dit laatste is sprake als je op dit moment minder dan 20% van het loon dat je voor de eerste ziektedag verdiende kunt verdienen maar dat er wel kans is op herstel en toekomstig arbeidsvermogen. De uitkering die hier bijhoort is 70% van het loon voor de eerste ziektedag (de eerste twee maanden 75%).

35-80% ARBEIDSONGESCHIKT WGA
Dan de WGA 35-80 arbeidsongeschiktheid. Bij deze subregeling verandert de uitkering na de loongerelateerde uitkering die maximaal 24 maanden duurt. De uitkering die hier op volgt is of de loonaanvullingsuitkering of de vervolguitkering.

Werk je en verdien je (meer dan) 50% van de door het UWV vastgestelde verdiencapaciteit? Dan krijg je een loonaanvullingsuitkering (LAU). Werk je niet of verdien je minder dan 50% van de door het UWV vastgestelde restverdiencapaciteit? Dan gaat je inkomen fors omlaag. Je krijgt dan een vervolguitkering. Deze uitkering is niet meer gebaseerd op het maandloon maar op het minimumloon. Ondanks dat deze uitkering voor een deel aangevuld kan worden met toeslagen heeft niet of te weinig werken grote gevolgen voor je inkomen.

 De rest van dit artikel is alleen zichtbaar voor onze klanten. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wellicht vind je dit ook interessant