WIA en het loonkostenvoordeel (vergoeding voor werkgevers)

De overheid komt werkgevers tegemoet die werknemers in dienst nemen die ouder dan 56 jaar zijn of mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals de WIA. De overheid verstrekt deze werkgevers een tegemoetkoming die het Loonkostenvoordeel (LKV) heet. Opvallend weinig werkgevers, uitkeringsgerechtigden en werknemers zijn op de hoogte van deze regeling, daarom leg ik in deze blog uit wat het is en hoe het werkt.

Het loonkostenvoordeel bestaat sinds 2018 en geldt voor iedereen die ouder is dan 56 jaar of een arbeidshandicap heeft (WIA-uitkering). Daarnaast geldt de regeling ook voor werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden. Het LKV is een vervanging van de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer en geldt voor maximaal drie jaar. Het is de Belastingdienst die de regeling met de werkgever afhandelt.

Voor een arbeidsgehandicapte werknemer met bijv. een WIA- of WAO-uitkering is de compensatie per uur vastgesteld op €3,05 met een maximum van €6000 euro per kalenderjaar.

Om jouw werkgever gebruik te kunnen laten maken van het LKV heb je als werknemer een doelgroepverklaring nodig. Die kun je via dit formulier aanvragen bij het UWV. Een doelgroepverklaring LKV moet onder normale omstandigheden binnen drie maanden nadat je in dienst bent gekomen worden aangevraagd. Daarna vervalt het recht op LKV. Heb je een arbeidsovereenkomst getekend tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2020? Dan geldt i.v.m. de corona-crisis een aanvraagtermijn van 6 maanden.

Kortom: het LKV stimuleert werkgevers om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen en kan je helpen om meer kans te maken op een baan. Of je dit met een (nieuwe) werkgever bespreekt is natuurlijk aan jou.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wellicht vind je dit ook interessant