Gerechtshof: werkenden met WIA-uitkering hebben ook recht op arbeidskorting als UWV de uitkering rechtstreeks op hun rekening stort

Werken die een WIA-uitkering ontvangen en die rechtstreeks van UWV op hun rekening ontvangen lopen arbeidskorting mis. Dit is een belastingverlaging op het totale inkomen voor werkenden. De reden dat UWV geen arbeidskorting over de uitkering kan toepassen is omdat er in dit geval namelijk sprake is van loon uit vroegere dienstbetrekking. Anders is het als je werkt naast een WIA-uitkering en de uitkering naar de werkgever laat overmaken die vervolgens de uitkering en het loon naar jou overmaakt. In dit geval kan er over het hele bedrag arbeidskorting worden toegepast omdat er nu sprake is van loon uit tegenwoordige arbeid. Dat kan netto zomaar enkele honderden euro’s per maand schelen.

De vraag is nu: is deze administratieve truc niet oneerlijk ten opzichte van mensen die de uitkering direct op hun rekening gestort krijgen? Daar heeft het Gerechtshof zich recent over uitgelaten.

Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze cliënten....

OORDEEL GERECHTSHOF
Het gerechtshof in Den Haag heeft geoordeeld dat het onderscheid niet eerlijk is ten opzichte van werknemers die de WGA-uitkering via UWV gestort krijgen. Het bij hen niet toepassen van de arbeidskorting is in strijd met het gelijkheidsbeginsel zoals neergelegd in artikel 14 EVRM en artikel 26 IVBPR. De uitvoeringsproblematiek is in het huidige tijdsbestek geen objectieve en redelijke rechtvaar­digingsgrond voor de ongelijke behandeling van deze gelijke gevallen. De persoon die hier een zaak van maakte heeft als gevolg van onderstaande uitspraak toch recht op arbeidskorting over zijn door UWV overgemaakte WGA-uitkering.

Deze uitspraak heeft gevolgen voor mensen die een WIA WGA-uitkering ontvangen en daarnaast werken. Zij kunnen aanspraak maken op arbeidskorting.

In het huidige tijdsgewricht echter, waarin administratieve processen zoals loonadministraties in hoge mate zijn geautomatiseerd dan wel zijn uitbesteed aan professionele organisaties is dit naar het oordeel van het Hof geen objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond.

POLITIEK DEN HAAG
Inmiddels is de uitspraak van het Hof ook in politiek Den Haag beland. Tweede Kamerlid Maatoug van GroenLinks heeft om een schriftelijke reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst gevraagd.

Uitspraak: ECLI:NL:GHDHA:2023:370 [/su_members]

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wellicht vind je dit ook interessant