Personeel ziekenhuizen verplicht aanvullend verzekerd voor de WIA

Afbeelding: Freepik

Ziekenhuizen zijn vanaf 1 januari 2024 verplicht om een collectieve aanvullende arbeids­ongeschiktheidsverzekering af te sluiten voor hun werknemers. De reden van deze verplichting heeft te maken met de gevolgen van de coronapandemie waardoor veel zorgmedewerkers thuis kwamen te zitten en hun inkomen behoorlijk zagen dalen. CAO-partijen in de sector ziekenhuizen hebben Loyalis aangewezen als aanbieder van de collectieve aanvullende arbeidsonge­schiktheidsverzekering (WGA-hiaatverzekering). Zo’n 220.000 werknemers zullen in 2024 aanvullend verzekerd zijn.

VERSCHILLENDE DEKKINGEN
De verplichte dekking geldt vanaf 35% arbeidsongeschiktheid. Optioneel kunnen ziekenhuizen ook een kortdurende aanvulling verzekeren voor als er sprake is van minder dan 35% arbeidsongeschiktheid in de zin van de Wet WIA. Ook behoort dekking bij beroepsarbeidsongeschiktheid (BAO) voor medisch specia­listen tot de mogelijkheden. Voor medewerkers waarvan de eerste ziektedag is gelegen tussen 1 maart 2020 en 1 januari 202 biedt Loyalis een inloopdekking, op voorwaarde dat er geen lopende WGA-hiaatverzekering bij een andere partij is.

WIA-HIAATVERZEKERING
Een WIA-hiaatverzekering vult een WIA-uitkering aan wanneer een verzekerde gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en niet aan de inkomenseis van de Wet WIA voldoet door te weinig te werken. Normaal gesproken vallen mensen dan terug op een vervolguitkering die minimaal 28% en maximaal 50,75% van het wettelijk minimumloon is. Dit kan voorkomen worden door minimaal 50% van de door UWV vastgestelde restverdiencapaciteit te benutten. Omdat dit niet altijd lukt worden mensen geconfronteerd met een forse inkomensdaling. De WIA-hiaatverzekering zorgt in die gevallen voor aanvulling tot 70% van het loon voor de eerste ziektedag waardoor het inkomensgat wordt verkleind.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wellicht vind je dit ook interessant