Waarom ME/CVS niet (direct) leidt tot een WIA-IVA uitkering

Photo: JESHOOTS.COM via Unsplash

Het is voor veel ME/CVS patiënten schrikken als blijkt dat hun medische omstandigheden niet leiden tot het UWV-oordeel duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid. Hierdoor bestaat er geen recht op een WIA IVA-uitkering. UWV oordeelt in veel gevallen dat er weliswaar recht is op een WIA-uitkering maar dan wel op basis van niet duurzame (volledige) arbeidsongeschiktheid waardoor er een WGA-uitkering kan worden verstrekt. Over de verschillen tussen WGA en IVA kun je hier meer lezen.

Als verzekeringsartsen het ontbreken van ‘een pathologisch substraat’ en ‘objectiveerbare beperkingen’ als uitgangspunt nemen kun je er gevoeglijk van uitgaan dat ze vinden dat er geen aanleiding is om meer dan lichte beperkingen aan te nemen.
Jim Faas | Verzekeringsarts en jurist

We krijgen geregeld de vraag hoe het kan dat UWV tot de conclusie komt dat er geen recht is op een IVA-uitkering. Zelfs als mensen nauwelijks energie hebben en/of behoorlijk bedlegerig zijn. Het antwoord op deze vraag is niet makkelijk te geven maar er zijn wel enkele zaken die meespelen. Het is bijvoorbeeld een gegeven dat verzekeringsartsen van UWV verschillende zienswijzen hebben over ME/CVS. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke conclusie: wel of geen toelating tot de WIA.

Verzekeringsarts en jurist Jim Faas geeft nadere uitleg in zijn blog ‘Met de wensambulance naar de rechtbank’.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wellicht vind je dit ook interessant