WIA-beslissing te laat? Dit kun je doen!

Het zal je waarschijnlijk niet zijn ontgaan: UWV is al enige tijd en in veel gevallen te laat met het uitvoeren van WIA-beoordelingen en het nemen van beslissingen op WIA-aanvragen. Langdurig zieke aanvragers van een WIA-uitkering weten hierdoor niet waar ze aan toe zijn en blijven in onzekerheid. Dit probleem komt onder andere door het artsentekort bij UWV en forse oplopende achterstanden. In deze blog leg ik uit wat je kunt doen als je hier ook mee te maken hebt.

BESLISSING WIA
Normaal gesproken neemt UWV uiterlijk in de 104e ziekteweek een beslissing over een af- of toewijzing van een WIA-uitkering. Tenminste, als de re-integratie naar behoren is verlopen en de uitkering op tijd is aangevraagd. Op dit moment lukt het UWV vaak niet om op tijd een uitspraak te doen over het WIA-recht en worden beoordelingen met grote regelmaat te laat uitgevoerd. Zoals ik al aangaf vinden werknemers en werkgevers dit onprettig. Beide partijen willen immers weten waar ze aan toe zijn.

LOONDOORBETALINGSPLICHT EN ONTSLAG
Voor werkgevers houdt de loondoorbetalingsplicht na 104 weken ziekte op en hoeven ze je – als je nog kunt werken – uitsluitend nog te betalen naar loonwaarde. Heb je geen of weinig loonwaarde of is er geen passend werk? Dan zal de werkgever in de meeste gevallen willen overgaan tot ontslag. Zij kan hiervoor een ontslagvergunning aanvragen bij UWV maar je ook een vaststellingsovereenkomst aanbieden. Veel werknemers willen – heel terecht – eerst de beslissing van UWV afwachten voordat ze akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst.

Heeft jouw werkgever een loonsanctie opgelegd gekregen door UWV? Dan wordt jouw WIA-aanvraag gepauzeerd en moet jouw werkgever je doorbetalen totdat de ‘gebreken’ zijn gerepareerd. UWV zal vanaf dat moment de WIA-aanvraag verder behandelen.

WAT KUN JE DOEN?
Allereerst kun je als zieke werknemer aan UWV vragen om je een voorschot op de WIA-uitkering te verstrekken zodat je inkomen hebt. Mocht je geen recht hebben op een WIA-uitkering, dan wordt het voorschot tijdelijk niet teruggevorderd. Wel kan hij later worden verrekend met een WW-uitkering en verbruik je door het voorschot dus ook je WW-recht in maanden.

Heeft UWV je een brief gestuurd met een datum waarop je een beslissing kunt verwachten maar houden ze zich hier niet aan en hebben ze ook geen verlenging schriftelijk aan je doorgegeven? Dan kun je UWV in gebreke stellen en verzoeken om alsnog een beslissing te nemen. Hiervoor gebruik je het het formulier ‘Melden te late beslissing’. Neemt UWV binnen een termijn van 14 dagen weer geen beslissing? Dan heb je op basis van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen recht op een (schade)vergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op een dagvergoeding en is op dit moment maximaal €1.442. Na het insturen van de melding te late beslissing mag UWV de beslissing niet meer verlengen of onderbreken.

Goed om te weten
De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de duur van de vertraging. Als de dwangsom gaat lopen gelden de volgende bedragen:

€ 23 per dag voor de eerste 2 weken;
€ 35 per dag voor de volgende 2 weken;
€ 45 per dag tot maximaal de 42e dag.

Onze ervaring is dat UWV vrij snel reageert als je een melding te late beslissing instuurt. In veel gevallen komen onze cliënten bovenop de stapel te liggen en wordt er snel een beslissing afgegeven. Dit kan wel verschillen per regio en UWV-kantoor, dus het is niet in alle gevallen aan de orde. Toch is het verstandig om wel een melding te doen bij UWV. Je kunt ook je werkgever machtigen om dit voor je te doen. Hiervoor gebruik je dit formulier.

ONTERECHTE ANGST
Sommige mensen zijn bang dat het in gebreke stellen van UWV invloed heeft op de inhoud van de beslissing of hoe UWV naar hen kijkt. Deze angst is onterecht. In gebreke stellen van een bestuursorgaan zoals UWV is een wettelijk recht en heeft geen invloed op de WIA-beoordeling of hoe werknemers van UWV naar je kijken.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wellicht vind je dit ook interessant

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF