UWV past werkwijze aanvraag deskundigenoordeel aan

UWV heeft de werkwijze voor het aanvragen van een deskundigenoordeel aangepast. Voorheen was het vaak onduidelijk of een werknemer cq. werkgever een deskundigenoordeel had aangevraagd. Dat is door de nieuwe werkwijze verholpen.

KOPIE AANVRAAG
Vanaf nu ontvangt de werkgever – als een werknemer een deskundigenoordeel heeft aangevraagd – een kopie van de door de werknemer ingevulde aanvraagformulier en de bijlagen. Vraagt de werkgever een deskundigenoordeel aan? Dan krijgt de werknemer hier bericht over met een kopie van de aanvraag. Door deze nieuwe werkwijze kunnen werkgevers en werknemers beter op het standpunt dat de ander heeft ingenomen reageren.

MEDISCHE GEGEVENS
Uiteraard worden de door werknemers verstrekte medische gegevens niet met werkgevers gedeeld.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wellicht vind je dit ook interessant