Werkende ouders hebben vanaf augustus 2022 recht op (gedeeltelijk) doorbetaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet zorgt ervoor dat werkende ouders negen van de zesentwintig weken ouderschapsverlof (gedeeltelijk) doorbetaald krijgen. Dit moet hen meer mogelijkheden geven om zorg en werk beter te kunnen combineren. Ook moet het bijdragen aan het voorkomen van ziekteverzuim dat het gevolg is van stress of oververmoeidheid die de geboorte, plaatsing of adoptie van een kind met zich mee kan brengen. Met de komst van de Wet betaald ouderschapsverlof zullen o.a. de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet flexibel werken worden aangepast.

Een belangrijke voorwaarde voor het doorbetaalde deel van het ouderschapsverlof is dat de negen weken verlof worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Verlof dat niet in het eerste jaar wordt opgenomen kan uiteindelijk worden toegevoegd aan het resterende deel van het ouderschapsverlof. Dit is dan echter wel onbetaald.

Het betaalde ouderschapsverlof komt bovenop het normale zwangerschapsverlof en bevallingsverlof voor de moeder en de 6 weken (aanvullend) geboorteverlof voor de partner.

UITKERINGSHOOGTE
De uitkering is vooralsnog 50% van het (gemaximeerde) dagloon. Het is de bedoeling dat dit op termijn 70% gaat worden. Mogelijk lukt dit nog vóór inwerkingtreding van deze wet.

AANVRAGEN
De uitkering moet na de opname van het verlof door werkgevers worden aangevraagd bij UWV. Nadat UWV het recht op èn de hoogte van de uitkering heeft vastgesteld zal de uitkering binnen zes weken worden overgemaakt.

ADOPTIE OF PLEEGOUDERSCHAP
De Wet betaald ouderschapsverlof zal ook gelden bij adoptie- of pleegouderschap, mits het kind niet ouder is dan acht jaar. Het doorbetaalde verlof geldt dan voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wellicht vind je dit ook interessant