Bezwaar maken tegen een UWV-besluit? Let op de bezwaartermijn…

Heeft UWV onlangs een besluit genomen over jouw WIA-aanvraag of is je uitkering aangepast of beëindigd en ben je het er niet mee eens? Dan kun je bezwaar maken. Een bezwaarprocedure mag je zien als rechtsbescherming van de burger tegen de overheid en is één van beginselen van onze rechtsstaat. Bezwaar maken is een officiële maar tamelijk informele en laagdrempelige procedure die is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht.

NIET-ONTVANKELIJK
Je kunt alleen bezwaar aantekenen tegen een officieel besluit dat je in de vorm van een beschikking per post van UWV ontvangt. Hierin staat ook gedurende welke periode je bezwaar kunt maken. Dit is bij een WIA-besluit zes weken. Bij een besluit Ziektewet met betrekking tot arbeidsgeschiktheid en dus beëindiging van de uitkering geldt een bezwaartermijn van twee weken. De bezwaartermijnen liggen vast in de wet en ik raad je aan om hier serieus mee om te gaan want UWV zal je bezwaar niet behandelen als je ook maar één dag te laat bent. Het bezwaar wordt dan niet-ontvankelijk verklaard. Dit heeft ook gevolgen voor een eventuele gang naar de rechtbank: de bestuursrechter zal je zaak niet behandelen want een beroepsprocedure bij de rechtbank vereist dat je eerst een bezwaarprocedure hebt doorlopen.

VERSCHOONBAAR
In hele zeldzame gevallen kan UWV besluiten om je bezwaar alsnog in behandeling te nemen. De overschrijding van de bezwaartermijn is dan, zoals dat heet, ‘verschoonbaar’ (artikel 6:11 Algemene wet bestuursrecht). Er moet wel echt sprake zijn van een ernstige en zwaarwegende reden zoals bijvoorbeeld een ziekenhuisopname met coma. Waar geen rekening mee gehouden wordt zijn redenen als ziekte, ziek zijn, een ziekenhuisopname of familie-omstandigheden.

Het komt een enkele keer voor dat wij het verzoek krijgen om bezwaar te maken terwijl de bezwaartermijn is verlopen. Wij maken in deze gevallen uitsluitend bezwaar als we een beroep op verschoonbaarheid van de overschrijding van de bezwaartermijn kunnen doen.

Kortom: ben je het niet eens met een besluit van UWV dan is het je eigen verantwoordelijkheid om hier werk van te maken binnen de wettelijke bezwaartermijn. Je kunt je niet beroepen op een ziekte, dat je het niet wist of dat je het vergeten bent. Een bezwaarprocedure is een officiële juridische procedure en de regels zijn voor iedereen gelijk.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wellicht vind je dit ook interessant