Hoe beoordeel je aanhoudende onverklaarde lichamelijke klachten?

Artsen hebben moeite om te beoordelen van aanhoudende onverklaarde lichamelijke klachten. Wanneer en voor hoeveel uur kunnen patiënten na langdurig verzuim weer aan het werk? De huidige protocollen en richtlijnen bieden hiervoor te weinig handvatten staat in het proefschrift van Kristel Weerdesteijn. Niet bepaald nieuws voor mensen met ME/CVS, chronische vermoeidheid of fibromyalgie. Wat zijn de kansen dat het veranderd? En hoe zou het long covid patiënten vergaan?

Deze patiënten krijgen volgens Weerdesteijn vaak inconsistente adviezen van bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Dat maakt re-integratie moeilijk. De promovendus liet artsen verschillende casussen beoordelen. Ze waren het helemaal niet eens over het aantal uren die de patiënt zou kunnen werken. De conclusie was daarom, dat de huidige richtlijnen op het gebied van re-integratie en interventies te biomedisch georiënteerd zijn. Er wordt te weinig rekening gehouden met psychosociale aspecten.

Deze conclusie past niet helemaal bij onze ervaring bij de beoordeling van ME/cvs, chronische vermoeidheid of fibromyalgie. De diagnose is daarbij niet het belangrijkste punt, maar het niet kunnen objectiveren van de klachten. Toch gaat het hier om een medisch erkend, herkenbaar en benoembaar ziektebeeld. Ook als er geen klinische afwijkingen te vinden zijn gaat het volgens jurisprudentie over een medisch vast te stellen ziektebeeld.

Maar als je dan wél de diagnose serieus neemt, hoe bepalen bedrijfs- en verzekeringsartsen vervolgens de ernst van niet te objectiveren klachten en de daarmee samenhangende mate van arbeidsongeschiktheid? Om te beginnen door patiënten en gespecialiseerde behandelaars serieus te nemen. Moeilijk, want door de jaren heen vormen zij samen een gepolariseerde smeltkroes, waar patiënten zich niet serieus genomen voelen en verschillende medische beroepsgroepen het op voorhand niet zo maar eens zijn. Daarna kijken naar het proces van beoordelen van arbeidsongeschiktheid, want daar zijn veel meer problemen dan hier geschetst.

De ontwikkeling van de nieuwe ME/cvs richtlijn wacht op het startschot en de eerste long covid patiënten dienen zich aan bij het UWV voor een WIA uitkering. We zijn erg nieuwsgierig naar deze ontwikkelingen. Zou er nu een écht goede oplossing komen?

Arbeid en Inkomen i.s.m. Vermoeidheidkliniek

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wellicht vind je dit ook interessant