Nederlandse manager huiverig voor sollicitant met psychische problemen

Afbeelding: Matthew Ball (Unsplash)

Nederlandse managers staan niet te springen om mensen aan te nemen die psychische problemen hebben of gehad. Dit blijkt uit een recentelijk gepubliceerd Tranzo-onderzoek van promovenda Kim Janssens van de Universiteit Tilburg.

ONDERZOEK
Uit het onderzoek – uitgevoerd onder 670 leidinggevenden in uiteenlopende Nederlandse bedrijven – blijkt dat negen van de tien managers zorgen heeft over werknemers met psychische problemen en 64 procent twijfelt over het aannemen van een nieuwe medewerker met psychische problemen. 30 procent van de ondervraagde managers is terughoudend om ​​sollicitanten, van wie bekend is dat ze ooit psychische problemen hebben gehad, in dienst te nemen. Zij vrezen bijvoorbeeld voor langdurig verzuim, het niet aankunnen van het werk of onvoorspelbaarheid van de persoon.

Meer dan 40% van de Nederlan­ders heeft minstens een keer in zijn leven een psychische aandoening.

VOOROORDELEN
De angst van managers voor het aannemen van mensen die psychische problemen hebben of hadden blijkt op basis van deze studie onterecht. Je kunt stellen dat ze vooral terughoudend zijn op basis van vooroordelen en niet op basis van hun eigen ervaring. Slechts 7 procent van de managers gaf namelijk aan negatieve ervaringen met deze werknemers te hebben. 52 procent gaf aan juist positieve ervaringen te hebben.

PREVALENTIE
Psychische problemen komen vaak voor. Meer dan 40 procent van de Nederlanders kampt minimaal één keer in zijn leven met psychische problemen. Volgens het Trimbos-instituut heeft jaarlijks één op de vijf mensen één of meerdere psychische aandoeningen. De meest voorkomende psychische aandoeningen zijn depressie en de angststoornis. Bijna 1 miljoen Nederlanders maken jaarlijks gebruik van de GGZ.

NO-RISKPOLIS WIA
Voor sollicitanten of werknemers met een WIA-uitkering of WIA-35 minners geldt dat zij beschikken over een no-riskpolis. Deze polis zorgt ervoor dat een werkgever bij ziekte door UWV gecompenseerd wordt voor de loonkosten. Veel werkgevers en WIA-uitkeringsgerechtigden weten dit niet waardoor er ondergebruik is van deze polis. In de praktijk blijkt dat werkgevers de no-riskpolis van groot belang vinden om een sollicitant met een arbeidsbeperking een kans te geven.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wellicht vind je dit ook interessant