Onderzoek UWV: werkgevers vinden diploma en relevante werkervaring minder belangrijk in strijd tegen krapte

Uit onderzoek van UWV blijkt dat werkgevers minder waarde zijn gaan hechten aan de aanwezigheid van relevante werkervaring en diploma’s. Werkgevers zouden in de praktijk steeds breder te kijken naar kandidaten. De sollicitant moet wel beschikken over de juiste vaardigheden en volgens 61% van de ondervraagde werkgevers ook beschikken over specifieke kennis. Relevante werkervaring (38%) en het beschikken over de juiste diploma’s en certificaten (41%) wordt daarentegen door een kleinere groep werkgevers belangrijk gevonden.

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt – die nog jaren zal gaan duren – worden werkgevers gedwongen om anders te kijken naar sollicitanten willen ze vacatures kunnen invullen. Dit zou het grote aandeel werkgevers kunnen verklaren dat de afgelopen twee jaar sollicitanten heeft aangenomen die niet beschikten over de gewenste vaardigheden, vakkennis, diploma’s of certificaten of werkervaring. 93% van de ondervraagde werkgevers geeft aan dat ze een nieuwe werknemer intern begeleiden in het eigen maken van de werkzaamheden. Ook geeft 21% van de werkgevers aan  het takenpakket aan te passen zodat zij een persoon toch kunnen aannemen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wellicht vind je dit ook interessant