Re-integratie in de praktijk: het plan van aanpak

Wanneer je als werknemer door ziekte (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt en moet re-integreren gelden onder andere de regels uit de Wet verbetering poortwachter. Werkgevers en werknemers hebben op basis van deze wetgeving een (flink) aantal verplichtingen die al direct na de ziekmelding beginnen. Één van die verplichtingen is dat er een plan van aanpak moet worden opgesteld. In deze blog sta ik stil bij dit plan, de vereisten en wat je verder moet weten.

Plan van aanpak
De wet verplicht werkgevers om samen met de werknemer uiterlijk in de achtste ziekteweek een plan van aanpak te hebben opgesteld. Dit plan wordt gebasseerd op de probleemanalyse die de bedrijfsarts in de zesde ziekteweek heeft opgesteld. Het initiatief voor het maken van een plan van aanpak ligt bij de werkgever. Belangrijk hierbij is dat het plan van aanpak niet alleen opgesteld is maar ook is besproken en uiterlijk aan het eind van de achtste ziekteweek voor akkoord door jou en je werkgever is getekend. Als gaandeweg de omstandigheden veranderen door verergering of juist verbetering van de medische situatie moet het plan worden aangepast. Je werkgever moet deze aanpassingen op papier vastleggen en als werknemer moet je hier opnieuw voor tekenen.

Het is belangrijk om de re-integratie regelmatig te evalueren, bij voorkeur iedere zes weken. Je werkgever moet de ontwikkelingen vastleggen in het re-integratiedossier. Ook moet er een casemanager worden aangewezen om de re-integratie te monitoren en bij te sturen als dat nodig is. De casemanager kan een extern iemand zijn van bijv. een arbo- of verzuimdienst maar kan en mag ook een leidinggevende zijn.

INHOUD
Het is van groot belang dat er een plan van aanpak wordt opgesteld dat voor beide partijen duidelijk is en die realistisch en specifiek is. Daarnaast moet het plan van aanpak aansluiten op de probleemanalyse van de bedrijfsarts. Veel werkgevers gebruiken de standaard plan van aanpak van UWV, die kun je hier bekijken.

Belangrijke aandachtspunten die in het plan van aanpak moeten worden opgenomen:

 • Wat heb jij als werknemer nodig om te kunnen re-integreren. Let daarbij op arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen…
  • Arbeidsinhoud: taken, zelfstandigheid van het werk, minder werk, minder verantwoordelijkheid etc…
  • Arbeidsomstandigheden: werkplek, werktijden, hulpmiddelen, minder reizen etc…
  • Arbeidsvoorwaarden: scholingsmogelijkheden etc…
  • Arbeidsverhoudingen: sociale en emotionele ondersteuning, conflicten met collega’s of leiding etc…
 • Wat is het einddoel (bijvoorbeeld terugkeer in eigen functie)? Op welke termijn?
 • Wie waar verantwoordelijk voor is…
 • Wie als casemanager is aangesteld…
 • Bijstellingen eerder gemaakte afspraken en de reden hiervoor…

Je werkgever bewaart het plan van aanpak in je re-integratiedossier. Dit document moet aan het UWV worden verstrekt als je langdurig ziek blijft en na 88 weken ziekte een WIA-uitkering gaat aanvragen.

TIP!
Zorg ervoor dat je een kopie van het plan ontvangt voor jouw eigen administratie en dat afspraken worden nagekomen. Onthoud: niet alleen werkgevers hebben plichten met betrekking tot de re-integratie, werknemers hebben die ook!

BELANG PLAN VAN AANPAK
Het is voor werkgevers belangrijk om het plan van aanpak (en alle andere re-integratieverplichtingen) op orde te hebben omdat het UWV deze toetst bij de WIA-aanvraag. Als het UWV tot de conclusie komt dat het re-integratietraject niet naar behoren is uitgevoerd door de werkgever dan kan je hij een loonsanctie krijgen van maximaal 52 weken. Dit betekent dat je als werknemer na 104 weken ziekte nog maximaal een jaar doorbetaald moet worden en niet mag worden ontslagen. In veel gevallen zijn loonsancties het gevolg van onvolledige of rammelende re-integratiedossiers.

VASTLOPEN RE-INTEGRATIE
Loopt de re-integratie vast en kom je er niet uit met je werkgever, casemanager of bedrijfs/arbo-arts? Dan kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Dit kost je als werknemer €100. Werkgevers kunnen ook een deskundigenoordeel aanvragen, zij betalen €400. Het UWV oordeelt dan onafhankelijk over de re-integratie.

TIP!
Ben je het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts? Dan kun je een second opinion aanvragen. Een deskundigenoordeel aanvragen is alleen aan de orde als er sprake is van vastgelopen re-integratie.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wellicht vind je dit ook interessant