Kennisbank

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Ziekteverzuim & Re-integratie

Het antwoord is alleen beschikbaar voor onze cliënten. Ben je cliënt? Log dan in om verder te lezen.

Als er naast ziekte sprake is van een arbeidsconflict dan zijn zowel de werknemer als de werkgever verantwoordelijk voor het oplossen van dit conflict. Lukt dit niet, dan moet er een MfN-mediator worden ingeschakeld. Niet meewerken aan mediation kan gevolgen hebben voor zowel de werkgever als de werknemer. De bedrijfsarts zal in de probleemanalyse vermelden dat er sprake is van een arbeidsconflict.

Het antwoord is alleen beschikbaar voor onze cliënten. Ben je cliënt? Log dan in om verder te lezen.

Je kunt de bedrijfsarts vragen om een second opinion. Deze mag alleen onder bepaalde omstandigheden geweigerd worden. De second opinion wordt gedaan door een andere bedrijfsarts bij een andere dienstverlener. De eerste bedrijfsarts mag het advies of oordeel van de tweede bedrijfsarts wel naast zich neerleggen. De second opinion wordt in bijna alle gevallen betaald door de werkgever.

Dit ligt aan de situatie en omstandigheden. In veel gevallen is het niet nodig om elke zes weken naar de bedrijfsarts te moeten. Meestal wordt de bedrijfsarts weer ingezet als de re-integratie niet naar verwachting gaat of als de situatie verbetert of verslechtert.

Het antwoord is alleen beschikbaar voor onze cliënten. Ben je cliënt? Log dan in om verder te lezen.

Sociale zekerheid (WIA, Ziektewet, WW etc.)

Het antwoord is alleen beschikbaar voor onze cliënten. Ben je cliënt? Log dan in om verder te lezen.

Als je bent geweigerd voor de WIA en je bent het er niet mee eens kun je bezwaar maken. Dit is een informele maar officiële bestuursrechtelijke procedure. Ondertussen moet je wel een WW-uitkering aanvragen. Lees wel even deze blog voordat je een WW-aanvraag doet…

Het antwoord is alleen beschikbaar voor onze cliënten. Ben je cliënt? Log dan in om verder te lezen.

Iedereen met een WIA WGA-uitkering heeft een sollicitatieplicht. De sollicitatieplicht geldt vanaf het moment dat deze verplichting door het UWV is opgenomen in het werkplan.

Een werkgever die eigenrisicodrager is voor de Ziektewet of WGA (onderdeel van de WIA) betaalt – nadat een werknemer een WIA-uitkering heeft toegewezen gekregen – zelf de uitkering en re-integratie. Dit kan maximaal 10 jaar duren. In ruil hiervoor betaalt hij minder maandelijkse premie.

Het antwoord is alleen beschikbaar voor onze cliënten. Ben je cliënt? Log dan in om verder te lezen.

Doe je vrijwilligerswerk en krijg je hiervoor een vergoeding? Dan wordt een maandelijks bedrag tot €190 (2023) niet verrekend met je uitkering. Let op: de maximale vrijwilligersvergoeding mag per jaar niet meer dan €1900 (2023) zijn.

Dan kan dat gevolgen hebben voor je uitkering. Het UWV kan besluiten die te verlagen. Zorg er dus voor dat je je aanvraag op tijd doet, uiterlijk in de 93e ziekteweek.

Met een WIA 35-minner bedoelen we een WIA-aanvrager waarvan de WIA-uitkering is afgewezen omdat hij/zij minder dan 35% arbeidsongeschikt is. In de wet staat dat er alleen recht bestaat op een WIA-uitkering bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35% of meer. Een WIA 35-minner kan een WW-uitkering aanvragen.

Het antwoord is alleen beschikbaar voor onze cliënten. Ben je cliënt? Log dan in om verder te lezen.

Het antwoord is alleen beschikbaar voor onze cliënten. Ben je cliënt? Log dan in om verder te lezen.

De WIA kent een gemaximeerd maandloon. Dit betekent dat het UWV niet meer dan 75% van dit maandloon uitkeert. Het gemaximeerde maandloon is in 2022 €5065 per maand.

Het antwoord is alleen beschikbaar voor onze cliënten. Ben je cliënt? Log dan in om verder te lezen.

Het antwoord is alleen beschikbaar voor onze cliënten. Ben je cliënt? Log dan in om verder te lezen.

Ja. Op grond van artikel 52 en artikel 61 Wet WIA verrekent het UWV 70% van je verdiensten met de uitkering. Je mag 30% houden waardoor werken loont. Geef alle inkomsten die je hebt altijd door aan UWV, anders riskeer je een (gedeeltelijke) terugvordering van de uitkering en een bestuurlijke boete.

Tijdens het eerste jaar van de Ziektewet kijkt het UWV alleen naar het gegeven of je wel of niet ziek bent voor het ‘eigen werk’, kortom: of je arbeidsongeschikt bent voor de functie die je als laatste had. In het tweede ziektejaar kijkt het UWV of er mogelijkheden zijn voor ‘passend werk’.