Mijn werkgever is eigenrisicodrager, wat betekent dit?

“Mijn werkgever is eigenrisicodrager, wat betekent dit nu precies?” Deze vraag wordt ons geregeld gesteld. In deze blog leg ik je uit wat dit precies inhoudt en wat het voor jou als (ex-)werknemer kan betekenen.

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn betalen minder premie voor de werknemersverzekeringen. Wordt een werknemer arbeidsongeschikt en komt hij in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan betaalt niet UWV maar de werkgever (in de praktijk zijn verzekeraar) tien tot twaalf jaar de uitkering.

Werkgevers kunnen eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet en/of WGA (onderdeel van de WIA). Zij hebben dus de keus om publiek (via UWV) of privaat verzekerd te zijn. In de praktijk zijn het vooral grote werkgevers die soms kiezen voor het eigenrisicodragerschap.

Als jouw werkgever eigenrisicodrager is wordt hij niet alleen verantwoordelijk voor de uitkering maar ook voor de re-integratie. Meestal keert UWV de Ziektewet- of WIA-uitkering uit en stuurt hij vervolgens een factuur naar de werkgever. In tegenstelling tot (voormalig) werknemers van bedrijven die geen eigenrisicodrager zijn laat UWV de re-integratie verder los. Eigenrisicodragers zijn zelf verantwoordelijk voor de re-integratie (je hebt hiervoor dus niet met UWV te maken) en dus ook voor de kosten hiervan. Dit noemen we re-integratie derde spoor en hiervoor worden re-integratiebedrijven ingeschakeld. Ook mag de eigenrisicodrager je laten oproepen voor een medische keuring.

De meeste werkgevers laten de uitvoering en procesbewaking van het eigenrisicodragerschap over aan speciale bedrijven zoals bijvoorbeeld SV-land of Robidus. Omdat het eigenrisicodragerschap een duur geintje kan zijn wordt er het nodige gedaan om de schadelast te beperken. Dit betekent in de praktijk: actieve re-integratie naar passend werk en, wanneer er veranderingen in de gezondheid plaatsvinden, herbeoordelingen aanvragen bij UWV.

Als (voormalig) werknemer van een eigenrisicodrager heb je rechten en plichten. Zo moet je actief meewerken aan re-integratie, je herstel niet belemmeren, solliciteren naar passend werk en ingaan op uitnodigingen van bijvoorbeeld de bedrijfsarts, casemanager of arbeidsdeskundige. Houd je je niet aan de regels dan mag de werkgever de uitkering verlagen of stopzetten. Dit moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wellicht vind je dit ook interessant