Minister Van Gennip komt met nieuwe maatregel tegen achterstanden WIA-beoordelingen

Er is een voorzichtige kentering zichtbaar in de omvang van de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen bij UWV. Het is voor het eerst sinds 2015 dat een daling van de achterstanden zichtbaar is. Toch blijft UWV waarschijnlijk nog tot 2028 kampen met achterstanden. Minister Karien van Gennip wil om die reden eerder genomen maatregelen – zoals voorschotten en de vereenvoudigde beoordeling voor 60-plussers – verlengen.

NIEUWE MAATREGEL
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze over een nieuwe tijdelijke maatregel voor de duur van drie jaar: praktisch schatten. Dit betekent dat mensen die nog werken ten tijde van de WIA-beoordeling alleen nog praktisch geschat worden op basis van verdiensten. De theoretische schatting – zoals die nu aan de orde is en op grond van wetgeving ook verplicht is – komt dan te vervallen. Hierdoor wordt de tijd die een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bezig zijn met een beoordeling korter. Verwacht wordt dat de maatregel een besparing oplevert van zo’n 2000 tot 3000 WIA-beoordelingen.

Op dit moment bereidt de minister een aanpassing van het Schattingsbesluit arbeids­ongeschiktheidswetten voor om het uitsluitend praktisch schatten mogelijk te maken. Ook onderzoekt ze of deze werkwijze ook op andere beoordelingen naast de WIA-beoordeling kan worden toegepast. De gewenste ingangsdatum is 1 juli 2024.

VOORTGANGSBRIEF
Klik hier voor de voortgangsbrief maatregelen sociaal medisch beoordelen en relevante WIA on­derwerpen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wellicht vind je dit ook interessant