Lage WIA-/Ziektewetuitkering? Dit moet je weten over de Toeslagenwet…

Bij het bepalen van een Ziektewet- of WIA-uitkering kijkt het UWV naar de inkomsten in het jaar voor de eerste ziektedag. Het komt voor dat de uitkering zodanig laag is dat mensen te weinig inkomen hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. In die gevallen kan er een beroep worden gedaan op de Toeslagenwet. In deze blog geef ik je uitleg hierover.

TOESLAG
Zoals je al hebt kunnen lezen wordt de uitkering gebaseerd op het inkomen gedurende één jaar voor de eerste ziektedag. Werkte je in die periode parttime of had je een bepaalde periode in dat toetsingsjaar geen werk dan heeft dat gevolgen voor de hoogte van de uitkering. Ook kan het zijn dat je een WIA-vervolguitkering ontvangt omdat je je restverdiencapaciteit niet voldoende benut.

Het UWV moet voor het vaststellen van het recht op een uitkering en de hoogte daarvan bepaalde wet- en regelgeving in acht nemen. Met regelmaat valt een uitkering zodanig laag uit dat aanvulling nodig is. Hiervoor is de Toeslagenwet bedoeld. Deze wet is van toepassing als het inkomen onder het sociaal minimum komt. Wil je meer weten over het sociaal minimum: de actuele bedragen vind je hier.

Het kan zijn dat je inkomen ondanks een toeslag alsnog onder het sociaal minimum komt te liggen. In dat geval kun je aanvullende bijstand bij de gemeente aanvragen. Hiervoor geldt wel een vermogenstoets!

Voorbeeld:
Ineke werkte in het jaar voordat ze ziek werd 24 uur in een boekenwinkel. Ze verdiende hier per maand bruto €1048,32 mee. Na twee jaar ziekte komt ze in aanmerking voor een WIA-uitkering. UWV heeft berekend dat haar bruto-uitkering per maand €733,82 zal bedragen (even simpel gesteld: 70% x €1048,32). Dit bedrag is te laag voor Ineke om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Het UWV vult haar WIA-uitkering daarom aan op grond van de Toeslagenwet. Omdat Ineke alleenstaand is gelden de regels voor alleenstaanden. Ben je net als Ineke alleenstaand? Dan wordt een uitkering in 2021 tot een brutobedrag van €1.232,79 (dit is het sociaal minimum) aangevuld.

Goed om te weten
De Toeslagenwet kent een vakantietoeslag van 8%.

UITZONDERINGEN
De Toeslagenwet kent enkele uitzonderingen waardoor er geen beroep op deze toeslag kan worden gedaan. Er bestaat geen recht op toeslag als een persoon ongehuwd en jonger dan 21 jaar is en nog thuis woont. Ook bestaat er geen recht op een toeslag als de uitkeringsgerechtigde getrouwd is en zijn of haar partner na 31 december 1971 is geboren. Een uitzondering hierop is als er een kind tot het huishouden behoort die jonger dan twaalf jaar is.

De Toeslagenwet kent geen vermogenstoets maar wel een partnertoets. Ook een uitkering van een verzekeraar (WIA-hiaatverzekering o.i.d.) kan van invloed zijn op een toeslag. Daarnaast kan het zijn dat je ondanks een toeslag nog onder het sociaal minimum komt.

AANVRAGEN
De Toeslag kan binnen zes weken nadat er een beslissing is genomen over een uitkering worden aangevraagd. Na deze zes weken loop je de kans dat de toeslag gekort wordt.

INLICHTINGENPLICHT
Uitkeringsgerechtigden hebben conform de wet een inlichtingenplicht.1 Verandert er iets aan je inkomen? Dan ben je verplicht om het UWV hier op eigen initiatief over te informeren. Doe je dit niet dan kan het UWV (een deel van) de uitkering of toeslag terugvorderen en een bestuurlijke boete opleggen en dat wil je uiteraard niet. Geef veranderingen met betrekking tot je inkomen dus altijd zo snel mogelijk door.

1 Zie artikel 49 van de Ziektewet, artikel 27, eerste lid, van de Wet WIA en artikel 12, eerste lid, van de Toeslagenwet.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wellicht vind je dit ook interessant