Dit moet je weten over het meenemen van een WIA-uitkering naar het buitenland

Een WIA-uitkering kan meegenomen worden naar landen binnen de EU, maar ook naar andere landen zoals bijvoorbeeld Turkije, Thailand, Suriname of Australië. Soms geldt wel het zogeheten woonlandbeginsel. Dit betekent dat de uitkering wordt aangepast aan het kostenniveau van een land waardoor ze lager wordt. Het woonlandbeginsel is uitsluitend van toepassing op de vervolguitkering en geldt dus niet voor de loonaanvullingsuitkering die je krijgt als je tenminste 50% van je restverdiencapaciteit benut. Een overzicht van landen waar je je WIA-uitkering mee naar toe kunt nemen en een eventuele reductie van de uitkering vind je hier.

Een overzicht van landen waar je je WIA-uitkering mee naar toe kunt nemen en een eventuele reductie van de uitkering vind je hier.

WONEN OF VERBLIJVEN
Er is een verschil tussen in het buitenland wonen en verblijven. Voor UWV woon je pas in het buitenland als je minimaal 1 jaar in een ander land bent gevestigd. Verblijf je minder dan 1 jaar in het buitenland, dan woon je volgens UWV officieel nog in Nederland en is er sprake van in het buitenland verblijven. Wie in het buitenland woont en een WIA-uitkering ontvangt moet elk jaar aan UWV laten weten dat hij of zij nog in leven is. Hiervoor moet een verklaring van in leven zijn naar UWV worden gestuurd.

CONTROLE(S)
Als er iets verandert aan je omstandigheden moet je dit op grond van de inlichtingenplicht aan UWV doorgeven. Dit geldt ook als je in het buitenland woont. UWV kan, indien nodig, besluiten om je in een ander land medisch te laten beoordelen. Hiervoor heeft UWV overeenkomsten gesloten met internationale partijen. Ook kan UWV van je verlangen dat je in Nederland herbeoordeeld wordt. Je bent dan verplicht om hiervoor naar Nederland te komen. De noodzakelijke reis- en verblijfkosten worden in dit geval door UWV vergoed. Daarnaast controleert en vergelijkt UWV gegevens van partijen in het buitenland (met hun eigen gegevens).

AOW
Bij emigratie naar het buitenland bouw je geen AOW meer op. Voor ieder jaar dat je niet verzekerd bent voor de AOW, wordt de AOW met 2% gekort. Je kunt je hier vrijwillig voor verzekeren bij de Sociale Verzekeringsbank. Maar let op: je kunt de verzekering aanvragen tot 1 jaar nadat je buiten Nederland bent gaan wonen of werken.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wellicht vind je dit ook interessant