Wat je moet weten over ontslag na twee jaar ziekte

Wanneer je twee jaar arbeidsongeschikt bent als gevolg van ziekte dan eindigt voor werkgevers de loondoorbetalingsplicht. Dit betekent dat je als gevolg van langdurig arbeidsongeschiktheid ontslagen mag worden. In deze blog lees je hier meer over.

Zoals je weet hebben werkgevers bij arbeidsongeschiktheid een loondoorbetalingsplicht die 104 weken duurt. Na 104 weken mag een werkgever de loondoorbetaling dus stoppen. UWV heeft je tegen die tijd – als het goed is – beoordeeld voor de WIA en je laten weten of je wel of niet wordt toegelaten.

ONTSLAGROUTES
Er zijn twee manieren om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De eerste manier is via een ontslagvergunning. Deze moet jouw werkgever aanvragen bij UWV Werkbedrijf. UWV zal beoordelen of jouw werkgever in aanmerking komt voor een ontslagvergunning. Een belangrijke voorwaarde is bijvoorbeeld dat er weinig kans is dat je binnen 26 weken na de beslisdatum van de vergunningsaanvraag je eigen werk (met aanpassingen) zal kunnen hervatten. Ook toetst UWV of er binnen 26 weken geen herplaatsingsmogelijkheid zijn en wordt er aandacht besteed aan een actueel oordeel van de bedrijfsarts. Als UWV een ontslagvergunning verleent dan geldt deze voor een periode van vier weken. Bij ontslag met een ontslagvergunning is jouw werkgever wettelijk verplicht een transitievergoeding te betalen. Je begrijpt dat werkgevers niet zomaar een ontslagvergunning krijgen.

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze cliënten. Ben je cliënt? Log dan in om verder te lezen.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wellicht vind je dit ook interessant

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF