Waarom werkgevers bezwaar maken tegen een WIA-besluit van UWV

“Waarom maakt mijn werkgever bezwaar tegen het WIA-besluit van UWV?” Het is een goede vraag die we regelmatig krijgen. In deze blog zal ik deze vraag beantwoorden.

Nadat jij een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige hebt gesproken en het UWV een besluit heeft genomen over jouw WIA-aanvraag ontvang je deze per brief in de vorm van een beschikking. In deze brief vind je ook een mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het UWV-besluit. Daar schreef ik al eerder dit artikel over. Maar niet alleen jij kan bezwaar maken. Zoals je nu zult begrijpen kan je werkgever dit ook. Het komt dan ook met regelmaat voor dat mensen geconfronteerd worden met een bezwaarprocedure die is gestart door hun werkgever.

PREMIESTIJGING
Krijg je een WIA-uitkering op basis van de WGA? Dan gaat voor middelgrote en grote werkgevers de arbeidsongeschiktheidspremie na 2 jaar omhoog. Het toekennen van een WIA-uitkering wordt namelijk op de (voormalig) werkgever verhaald met als gevolg dat hij maximaal 10 jaar te maken krijgt met een stijging van de premie voor de Werkhervattingskas. Vanuit dit ‘potje’ worden arbeidsongeschikt­heidsuitkeringen zoals de WIA betaald. Afhankelijk van de WIA-instroom kan deze premiestijging werkgevers tienduizenden euro’s per jaar kosten. We noemen dit de WGA-schadelast. Voor kleine bedrijven is dit anders geregeld, hun premie stijgt niet of heel beperkt.

Is jouw (ex-)werkgever één van de 21.000 eigenrisicodragers voor de WIA? Dan lopen de kosten helemaal op. Hij betaalt dan niet alleen de uitkering maar ook de kosten voor re-integratie etc. en dat voor de duur van maximaal tien jaar. De WGA-schadelast kan oplopen tot €500.000. Het gaat dus om serieus geld!

Er wordt geen premiestijging aan een werkgever opgelegd als er een WIA WGA-uitkering is toegekend aan iemand die ziek is geworden als gevolg van zwangerschap, bevalling of orgaandonatie.

Kortom, iedere WIA WGA-uitkering kost een middelgrote of grote werkgever maximaal 10 jaar lang (veel) geld. Zelfs als je uit dienst bent gegaan. Dit maakt dat ook werkgevers aangemerkt worden als belanghebbenden met betrekking tot een WIA-besluit en dus bezwaar kunnen maken. Vaak is het de verzekeraar of adviseur van de werkgever die adviseert om bezwaar te maken. Door bezwaar te maken proberen ze de kosten die bij een WIA WGA-toewijzing komen kijken te beperken.

Ben je geweigerd voor de WIA – je bent dan een zogenoemde WIA 35-minner – of heb je een WIA IVA-uitkering toegewezen gekregen? Dan wordt jouw (voormalig) werkgever niet geconfronteerd met de eerder genoemde premiestijging of WGA-schadelast. Er wordt dan ook vaak geprobeerd om een (voormalig) werknemer in de IVA-regeling te krijgen. In de meeste gevallen lukt dit overigens niet.

Je zult nu begrijpen wat het belang voor jouw werkgever en zijn verzekeraar is om bezwaar te maken. Het kan hen heel veel geld schelen.

GEVOLGEN
De gevolgen van een door een werkgever aangetekend bezwaar kunnen voor uitkeringsgerechtigden zowel positief als negatief zijn. Het kan ook zijn dat er niets verandert. De uitkomst van de bezwaarprocedure kan bijvoorbeeld zijn dat je duurzaam volledig arbeidsongeschikt wordt bevonden en in aanmerking komt voor een IVA-uitkering. Het kan ook zo zijn dat de bezwaarprocedure leidt tot een lager arbeidsongeschiktheidspercentage met (toekomstige) gevolgen voor de uitkering of zelfs beëindiging van de uitkering. Hoewel dit laatste niet dagelijks voorkomt kan het wel degelijk één van de uitkomsten zijn.

BEZWAAR TEGEN STOPZETTEN UITKERING
Is UWV van plan om jouw werkgever in het gelijk te stellen waardoor jij je WIA-uitkering verliest? Dan zal UWV je dit laten weten door middel van een brief waarin staat dat er een voornemen is om de uitkering te beëindigen. Je wordt dan in de gelegenheid gesteld om hier bezwaar tegen te maken.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wellicht vind je dit ook interessant